zaterdag 19 januari 2019

 leerlingen eten hun middagmaal, dat ze dagelijks van VivaSahel krijgen
en de wensen ons allemaal een goed nieuwjaar!

Amsterdam, 17 januari 2019

Van veel kanten hebben wij reacties gekregen op het artikel dat in de Volkskrant van 12 januari 2019 stond. Een heel hoopvol artikel over de vergroening van de Sahel in de regio Dan Saga, in het zuiden van Niger. Chris Reij, die bij ons in het comité van aanbeveling zit, heeft daarbij geadviseerd.  Hij heeft ook met ons een informatief gesprek daarover gevoerd.

Naar aanleiding daarvan is op onze kosten een delegatie uit Tamaci naar Dan Saga gegaan om te onderzoeken of een dergelijk project ook in de regio Tamaci mogelijk is.
Vol enthousiasme kwamen ze terug.

Het is van belang om te weten dat Dan Saga diep in de Sahel ligt, waar al van nature bomen groeien, die echter door de kudden van de rondtrekkende Peulh opgegeten dreigen te worden.
Met hen zijn sluitende afspraken gemaakt om de nieuwe aanwas te beschermen.

Tamaci ligt aan de rand van de Sahara, waar bijna niets meer groeit. Desalniettemin heeft de teruggekeerde delegatie met alle belanghebbenden, dus ook met de Peulh (die ook hier met hun kudden rondtrekken), goede afspraken kunnen maken om jonge aanplant te beschermen.
Toen heeft VivaSahel 1000 jonge boompjes besteld, die van nature vroeger in die regio groeiden, waaronder ook de Gao.

Terwijl de bestelde jonge boompjes aan het groeien waren in de pépinière ivan Filingué zijn t.g.v. de onrust in Mali vele Peulh uit Mali gevlucht, met hun kudden. Dichtbij de grens met Mali ligt Tamaci. Dit bracht ‘het bomenproject’ in gevaar, omdat met deze Peulh géén afspraken gemaakt waren, en hun kudden heel hongerig zijn.

Intussen zijn de bestelde 1000 boompjes in en rond Tamaci op omheinde terreinen geplant, zoals bij het ziekenhuis, op het schoolterrein, etc.

Zodra er wèl afspraken gemaakt zijn met de nieuw aangekomen Peulh, kan VivaSahel nog 3000 boompjes bestellen, die in het vrije veld geplant kunnen worden.

Wij zijn vol goede moed!

zondag 9 december 2018

snelgroeiende bonen

omdat het op het laatste moment toch weer te weinig heeft geregend, is de oogst in de hele regio van Tamaci helaas weer mislukt. Dat heeft rampzalige gevolgen: er zijn geen voorraden meer, de mensen hebben geen geld om iets te kopen. En VivaSahel heeft het geld niet om aan Tamaci, laat staan aan de hele regio, voedsel te geven.
Op verzoek van de  boeren heeft VivaSahel geld overgemaakt om zaad voor snelgroeiende bonen te kopen. De grond is nu nog enigszins vochtig, en de bonen kunnen nu nog groeien. Zo werken de boeren zelf aan hun toekomstig eten.

Het bomenplan is nog steeds opgeschort: er komen nog steeds herders (Peulh) met hun kudden de grens van Mali over, op de vlucht voor de gewapende conflicten in Mali. En jonge boompjes zijn erg lekker om te eten, vinden de geiten en schapen. De voorraad bomen die we besteld hadden, zijn nu geplaatst op de omheinde ruimten: het terrein van de school, het ziekenhuis, de groentetuin en op de compounds van de bewoners.

Intussen voert de stichting weer actie om geld binnen te krijgen voor de schoolmaaltijden.

Dat was het weer voorlopig!

zondag 9 september 2018

Het laatste nieuws september 2018

het valt niet mee in Niger: zoals in alle kranten staat, is Niger het afvalputje van Europa geworden: met Europees geld worden vluchtelingen naar Europa tegengehouden. Die blijven voor een groot deel hangen in Niger, waar al geen werk is, en eveneens  geen eten. De criminaliteit neemt hand over hand toe, vooral in Niamey, de hoofdstad.
Ons project van het jaar: het weer groen maken van de omgeving van Tamaci met behulp van ons verjaardagscadeau (we bestaan nu 10 jaar!), staat op de klippen. Er waren afspraken gemaakt met de be- en omwonenden van Niger om de jonge boompjes te beschermen tegen houtkap en hongerige schapen en geiten. Maar nu zijn er veel Peulh-herders met hun hongerige kudden uit Mali aangekomen (gevlucht voor Toeareg) - en die weten van geen afspraken...
Nu worden de boompjes zoveel mogelijk geplant op omheinde terreinen zoals bij het ziekenhuis, de school, de vrouwentuin en de mensen die een omheining rond hun hut hebben.
Het blijft moeilijk, de hulp aan Tamaci!
Maar: voorlopig is er voldoende eten voor de schoolmaaltijden. En dat is heel belangrijk, omdat je immers met een lege buik niet kunt eten!

donderdag 22 maart 2018

de school met jonge baobab
de entree naar het ziekenhuisje en de woning van de vroedvrouw

de leerlingen lunchen bij de school
het ziekenhuisje


Hoera!!! VivaSahel bestaat deze maand 10 jaar!! En voor deze 10e verjaardag vraag VivaSahel 
10.000 boompjes om in Tamaci te planten. Zo gaan we de strijd aan tegen de verwoestijning en vóór een beter leven voor mens en dier! Een boompje kost maar €0,75, dus dat moeten we kunnen halen!

Ter gelegenheid van deze verjaardag is een nieuwsbrief uitgekomen en geplaatst op de website. 
Daarop komen natuurlijk eveneens het jaarverslag, beleidsplan en financiële overzicht van 2017. Kijk!!!

donderdag 12 oktober 2017

gierstoogst regenseizoen 2017Deze foto's kregen we toegestuurd. Zo ziet de oogst eruit als het net
niet genoeg geregend heeft en de wormen en rupsen er huis hebben
kunnen houden.