dinsdag 12 januari 2021

gelukt! het dak is erop!

 Dankzij vele donaties en ook ludieke acties van het Alkwin Kollege in Uithoorn  is het gelukt om geld voor het dak op de school in Tamaci te plaatsen! We hebben zelfs nog geld over: dat gaan we doneren aan onze partnerorganisatie in Niger, die daarvoor zaaigierst zal kopen en verdelen onder de boeren die geen zaaigoed hebben omdat de oogsten mislukt zijn.

Dankjewel, goede gevers! Dank voor de bijdragen, het vertrouwen en de belangstelling! 
vrijdag 27 november 2020

het dak van de school in Tamaci

 het dak van de school in Tamaci is totaal verwoest en eraf gewaaid - maar dankzij nog vele donaties en een actie van leerlingen van het Alkwin Kollege in Uithoorn komt het dak er óók weer op!!

binnenkort hoeven de leerlingen niet meer in de openlucht op het zand te zitten!

VivaSahel stopt ermee....

   november 2020

            Beste belangstellenden en donateurs!

 Mooier zou het zijn geweest als wij u deze speciale brief per post hadden kunnen toesturen! Maar dat   zou een dure aangelegenheid zijn, en we hebben iedere cent nodig!

 Twaalf jaar zijn wij, VivaSahel, in Niger, vooral Tamaci, actief geweest. Héél actief.

 Om een aantal succesvolle projecten te noemen: de bouw van het ziekenhuisje in Tamaci en de maternité daarbij; de bouw van de school, de graanbank, de graanmolen, toiletgebouwtjes bij scholen, de microkredieten, de aanleg van de schooltuin, de omheining van de vrouwentuin, de ezelwagens (met ezel), de schoolmaaltijden, enz.

De schoolmaaltijden zijn een groot succes – maar uiteindelijk te duur voor onze kleine stichting: €5000 per maand.  

VivaSahel heeft een centrale rol gespeeld bij het bouwen van een gemotoriseerde put in Tamaci.

 Er zijn ook mislukkingen geweest: door de klimaatverandering is het regenseizoen tegenwoordig onbetrouwbaar en vaak heel heftig. Ten gevolge daarvan zijn de meeste bomen van ons bomenproject weggespoeld en is het dak van de school eraf gewaaid en totaal vernield.

Ooit hadden we het ‘tractorproject’. Via een aanbeveling van de Nigerijnse regering schaften we een tractor aan – die ondeugdelijk bleek. De regering was niet thuis voor onze klachten. Hij was op geen enkele manier aan de praat te krijgen. Omdat de regering hierin bemiddeld had, werd er geen garantie gegeven!

 Na een aantal jaren zijn onze pogingen om noodhulp te geven gestopt. Door het onbetrouwbare en veelal heftige regenseizoen mislukte de oogst steeds vaker. Het werd onbetaalbaar voor ons. Zo zijn ook de microkredieten voor de vrouwen na minstens 10 succesvolle jaren gestopt: zij konden door het mislukken van de oogsten hun verplichtingen niet meer nakomen.

 Helaas heeft de Nigerijnse regering ons nooit geholpen of gesteund.

Wèl heeft de regering ons officiëel erkend, zodat we daar geen belasting hoeven te betalen. Dat zou ook wel heel vreemd geweest zijn.  In het geval van de tractor heeft zij ons zelfs tegengewerkt.

Toen wij eens bij een ernstige hongersnood een beroep op de overheid deden, stelden wij voor om de ene helft van het benodigde bedrag voor noodhulp op te brengen – en zou de regering dan…? Nee, dus, na vele maanden ontvingen wij een bedankje voor onze inzet.

Dit soort ervaringen stimuleren zeker niet, sterker nog, ze frustreren. Bovendien werkt het feit dat zowel Boko Haram, Al Qaida en ISIS ook in onze regio actief zijn, niet bepaald mee om structurele hulp te bieden.

 

Tja, we gaan ermee stoppen! In principe per 1 januari 2021. Met heel veel pijn in het hart.

Ons plan was bij het oprichten van de stichting om structurele hulp te geven – maar steeds meer veranderde dat in hulp bij noodgevallen.

We hebben heel veel geld mogen ontvangen van onze trouwe donateurs, die met ons bleven geloven in verbetering op den duur. Ook vermogensfondsen hebben ons geholpen bij het realiseren van onze projecten.

Het is steeds moeilijker om geld bij elkaar te krijgen. Er zijn zóveel schrijnende toestanden in de wereld, dat er keuzes gemaakt moeten worden bij het verdelen van geld. We hebben daar alle begrip voor.

 Door dit alles hebben we niet meer de inspiratie van weleer. En als gevolg van het feit dat wij allen intussen behoorlijk op leeftijd zijn, hebben we bovendien niet meer de energie om door te gaan.

 Natuurlijk zijn wij heel blij als er nog bijdragen komen voor het vervangen van het dak van de school: kosten zijn ongeveer €12.000. Héél veel geld, maar alle materiaal moet van erg ver komen en veelal over zandpistes worden vervoerd.

We hebben nog minstens €3000 nodig….

Hoe mooi zou het zijn als we met dat nieuwe schooldak onze activiteiten daar zouden kunnen afsluiten!!

 

Van de Chef de Village van Tamaci hebben we gehoord dat ze heel dankbaar zijn voor wat VivaSahel voor elkaar heeft gekregen.

 

Met vriendelijke groet, en heel veel dank voor uw vertrouwen en bijdragen!!!

Namens VivaSahel:

 

Marlies Swen, voorzitter,

Nel Dekker, secretaris

Josée van de Laar, penningmeester

 

NB

Als U nog mensen kent die de stichting willen voortzetten: héél graag horen wij dat, wij zullen dan uiteraard meewerken om alles goed over te dragen.

 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 34297526

woensdag 9 september 2020

nieuwsbrief september 2020

 

StiStichting VivaSahel 

nws    Nieuwsbrief september 2020

  beste belangstellenden en donateurs,

 De vakantieperiode is voorbij, hier in Europa althans, en het is tijd om u op de hoogte te stellen van de situatie in Niger, met name in en rond Tamaci. Ik neem de maandrapporten van Dogo erbij.

 Het regenseizoen is heviger dan men zich kan herinneren, met alle trieste gevolgen van dien: mensen en dieren zijn verdronken, rijst-en gierstvelden zijn overstroomd (en de oogst is verloren) huizen en graanbanken in elkaar gestort.

Het dorp Tamaci, waar ze vorig jaar zèlf een dijk gebouwd hebben, is gelukkig niet overstroomd, maar wel veel velden in de omgeving. En, helaas, de bomen van ons bomenproject zijn weggespoeld.

Maar op de plekken waar het water niet kwam, groeit de gierst goed!

 De veiligheid: is er niet beter op geworden. De hele regio is in staat van alertheid.

 De andere projecten (ziekenhuis, schoolmaaltijden) lopen goed.

 BEHALVE het feit dat door de extreem zware regens het dak van het schooltje totaal vernield is. Nog gaan de kinderen niet naar school – maar over een maand wèl. We willen het dak repareren, maar daar hebben we lang niet genoeg geld voor.

In de kas is er op dit moment ongeveer €2000 voor beschikbaar, maar de geraamde kosten zijn €12.000….

Wij hopen dat jullie een steen willen bijdragen aan het herstel van het schooldak, zodat de kinderen in de wintermaanden niet in de kou hoeven te zitten!

Met vriendelijke groet,

 Marlies Swen, voorzitter van stichting VivaSahel

 

 

 

 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 34297526

woensdag 12 augustus 2020

aanslag in natuurreservaat

 

Niger Acht doden bij aanval op reservaat

9-8-2020

In een giraffenreservaat in het zuidwesten van Niger zijn zes Franse ontwikkelingswerkers, hun lokale gids en hun chauffeur gedood, melden lokale autoriteiten. Ze werden neergeschoten door mannen op motorfietsen. „Er zijn acht doden: twee Nigerezen, een gids en een chauffeur, terwijl de andere zes Fransen zijn”, aldus gouverneur Tidjani Ibrahim Katiella van de regio Tillabéri. Hij vertelde niet wie er achter de aanval zit. Het verbond van gidsen van het reservaat omschrijft de aanvallers als „een terroristische eenheid”.De Franse ontwikkelingsorganisatie Acted heeft bevestigd dat zeven medewerkers van de ngo en hun gids zijn gedood. (AFP)


dinsdag 30 juni 2020

nieuwsbrief juni 2020


 

     Stichting VivaSahel

         Passeerdersstraat 20 B                                                                                
         NL-1016 XC Amsterdam
          t: 0032020 4222494
          e: stichting.vivasahel@gmail.com
          w: www.vivasahel.nl
 ING bank: NL66INGB0004138986


Amsterdam, juni 2020

Beste donateurs en belangstellenden,

De Ramadan is voorbij, de Corona is op zijn retour, ook in Niger. Het is tijd, om u een beetje bij te praten.

Van onze Ambassadeur Dogo Mayaki krijgen we maandelijks verslag over de projecten in en rond Tamaci -  en eigenlijk is hij steeds positief! Ook het  bomenproject gaat goed: de boompjes groeien en er wordt goed voor gezorgd.
Over de verdere omstandigheden (politiek, voedselsituatie etc.) is hij minder positief:

De boeren hebben nauwelijks zaad om gierst te zaaien (en ook niet om gierst te eten), het terrorisme in de regio neemt alleen maar toe. Om wanhopig van te worden.
Wij zijn dus nu bij het punt gekomen, dat we ons afvragen, hoe – en of we verder moeten.  De stichting is klein, en het is te moeilijk om aan genoeg geld te komen waarmee we de boeren met zaaigierst kunnen helpen, laat staan noodhulp kunnen geven.

De schoolkinderen krijgen vooralsnog op schooldagen hun schoolmaaltijd, een verlichting, óók voor de ouders. We denken dus dat we in ieder geval daarmee moeten doorgaan, zolang er daarvoor geld binnenkomt. We zijn evenwel bang dat dit project eindig is, want de kosten daarvoor zijn ongeveer €5000 per maand. En dat bedrag is niet meer op te brengen. We zullen het in ieder geval redden tot de zomervakantie.

Intussen hebben we tijdens het hoogtepunt van de corona, wèl geld opgestuurd voor ‘kits’: voor 50 klaslokalen in en om Tamaci een simpele stellage waarop  een vat met water staat en zeep om de leerlingen vóór en na de lessen hun handen moeten wassen. Met of zonder Corona héél goed voor de hygiëne. Ik stuur foto’s mee.

Na rijp beraad hebben we besloten om te doen wat we in vorige jaren óók gedaan hebben: het geld dat in de toekomst aan geld binnenkomt te besteden aan snel groeiende bonen: die kunnen na de regentijd gezaaid worden, en vormen een zeer welkome aanvulling op de maaltijd, of worden gegeten als maaltijd, bij gebrek aan gierst.

We hopen dat u het belang hiervan ook inziet en ons blijft steunen!

Vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
Marlies Swen, voorzitteringeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 34297526      Uw gift is aftrekbaar van de belastingen

juni 2020
vorige maand heeft VivaSahel geld kunnen opsturen voor 50 'kits' (simpele waterconstructie, mèt zeep) voor 50 klaslokalen in en om Tamaci. Zo kunnen de kinderen als ze de klas binnenkomen en weer verlaten hun handen wassen. Vanwege de Corona - en later gewoon voor de hygiëne. We hebben géén geld voor mondkapjes gestuurd, maar 2 patronen, waarmee ze zelf mondkapjes kunnen maken. NB in het Frans!