vrijdag 26 mei 2017

Geboortebeperking

Al enige tijd probeert Dogo Mayaki, onze ambassadeur, een afspraak te maken met Marie Stopes, wier stichting zich bezig houdt met de broodnodige geboortebeperking in Niger. Zij heeft het zo druk dat ze geen telefoontjes aanneemt en alleen nog sms’sen wil ontvangen. Op zich een goed teken maar helaas heeft ze al te kennen gegeven dat ze niet naar Tamaci wil gaan wegens de onveilige situatie daar.

schoolmaaltijden in Tamaci

de sla uit de schooltuin wordt klaargemaakt

meisjes zitten te eten, net als de jongens:maandag 22 mei 2017

Driemaal zoveel stormen in de Sahel
IPS. In de voorbije 35 jaar is het aantal extreme stormen in de West-Afrikaanse Sahel verdrievoudigd. De oorzaak daarvan is de klimaatverandering, blijkt nu uit een internationaal onderzoek in Nature.

De stormen in de Sahel zijn bij de meest explosieve ter wereld. Ze vormen wolken tot 16 kilometer boven de grond en de stortbuien die ze creëren veroorzaken vaak overstromingen. De frequentie van stormen neemt snel toe, en in 2009 maakte een van die stortbuien 150.000 mensen dakloos in Ouagadougou, de hoofdstad van Burkina Faso.
Een team van internationale wetenschappers onder leiding van het Britse Centre for Ecology & Hydrology (CEH) besluit nu dat de toename van de stormen te maken heeft met de stijgende temperatuur boven de Sahara, de uitgestrekte woestijn ten noorden van de Sahel. Dit zet de klimaatmechanismen in de regio op scherp, waardoor het aantal stormen in de meer zuidelijk gelegen Sahel toeneemt.
Gevaarlijke stormen
“De Afrikaanse stormen zijn erg georganiseerde meteorologische motoren, die met hun stromingen water uit de lucht halen om enorme stortbuien te creëren”, zegt Douglas Parker, hoogleraar Meteorologie aan de Universiteit van Leeds. “We stellen vast dat die motoren efficiënter zijn geworden in de voorbije decennia, met een hogere frequentie van gevaarlijke stormen tot gevolg.”
Zijn collega-auteur Christopher Taylor van het CEH zegt verrast te zijn door de snelheid van de evolutie. “Van de klimaatverandering werd verwacht dat ze tot meer intense stormen zou leiden, maar we zijn geschokt door de snelheid waarmee deze veranderingen plaatsvinden in deze Afrikaanse regio”, zegt Taylor.
Overstromingen
De plotse stortbuien in de kurkdroge regio leiden vaak tot overstromingen. Zo telde Ouagadougou tussen 1986 en 2016 maar liefst 77 overstromingen. “Het aantal overstromingen is vervijfvoudigd, van 1,1 overstroming per jaar tussen 1986 en 2005, tot 5 overstromingen per jaar tussen 2006 en 2016”, zegt Abdoulaye Diarra, hoofdonderzoeker aan het International Institute for Water and Environmental Engineering in Ouagadougou.


Tamaci, onder water gelopen
“De schade is meestal groter in verstedelijkt gebied, waar het water niet makkelijk weg kan. De overstroming van 2009 bracht grote schade toe in de hoofdstad. Meer dan de helft van de stad, inclusief het grootste ziekenhuis, liepen toen onder.”