zondag 27 oktober 2019

dam gebouwd!


oktober 2019

Een dam bij Tamaci!
Goed nieuws!
Toen een paar jaar geleden het dorpje Tamaci in het regenseizoen voor een groot deel weggevaagd was door een plotselinge overstroming komende uit de woestijn, stelde VivaSahel voor om een dam te bouwen. Die zou dan het dorp kunnen beschermen en tevens voor een waterreservoir kunnen zorgen.
Dat voorstel heeft het niet gehaald, omdat het al met al voor ons te duur werd: de mensen die de dam zouden bouwen wilden het salaris daarbij  verdienen dat andere (grotere, rijkere) stichtingen betalen.
Deze week ontvingen we het bericht dat in het regenseizoen een paar dorpen in de omgeving van Tamaci tijdens het regenseizoen waren overstroomd – Tamaci niet!! En hoe kwam dat??

De inwoners van Tamaci hadden kennelijk toch begrepen dat zo’n dam van heel groot belang was, en ze hebben ZELF, OP EIGEN ININTIATIEF,  de dam toch gebouwd!

Wij, van VivaSahel, zijn zéér tevreden. Dit is ontwikkelingshulp in optima forma!!!


woensdag 18 september 2019

bomen geplant!

september 2019
In de omgeving van Tamaci zijn 3000 bomen geplant! Zodra het genoeg geregend had en de grond nat genoeg zijn de inwoners van het dorp aan het werk gegaan. Intussen had Protef al de nodige voorzorgmaatregelen genomen: er is een Toeareg gevonden die bij de bomen wil gaan waken, er is een hutje voor hem gebouwd, er is een ezel + -wagen aangeschaft,  ook watercontainers zodat de Toeareg daarmee de eerste tijd water in het dorp kan halen om zo nodig de jonge aanplant te begieten.
Samen met de bomen van vorig jaar zijn het er nu 5000 - een deel van de 'groene gordel' langs de woestijn.
We zijn blij!

zaterdag 19 januari 2019

 leerlingen eten hun middagmaal, dat ze dagelijks van VivaSahel krijgen
en de wensen ons allemaal een goed nieuwjaar!

Amsterdam, 17 januari 2019

Van veel kanten hebben wij reacties gekregen op het artikel dat in de Volkskrant van 12 januari 2019 stond. Een heel hoopvol artikel over de vergroening van de Sahel in de regio Dan Saga, in het zuiden van Niger. Chris Reij, die bij ons in het comité van aanbeveling zit, heeft daarbij geadviseerd.  Hij heeft ook met ons een informatief gesprek daarover gevoerd.

Naar aanleiding daarvan is op onze kosten een delegatie uit Tamaci naar Dan Saga gegaan om te onderzoeken of een dergelijk project ook in de regio Tamaci mogelijk is.
Vol enthousiasme kwamen ze terug.

Het is van belang om te weten dat Dan Saga diep in de Sahel ligt, waar al van nature bomen groeien, die echter door de kudden van de rondtrekkende Peulh opgegeten dreigen te worden.
Met hen zijn sluitende afspraken gemaakt om de nieuwe aanwas te beschermen.

Tamaci ligt aan de rand van de Sahara, waar bijna niets meer groeit. Desalniettemin heeft de teruggekeerde delegatie met alle belanghebbenden, dus ook met de Peulh (die ook hier met hun kudden rondtrekken), goede afspraken kunnen maken om jonge aanplant te beschermen.
Toen heeft VivaSahel 1000 jonge boompjes besteld, die van nature vroeger in die regio groeiden, waaronder ook de Gao.

Terwijl de bestelde jonge boompjes aan het groeien waren in de pépinière ivan Filingué zijn t.g.v. de onrust in Mali vele Peulh uit Mali gevlucht, met hun kudden. Dichtbij de grens met Mali ligt Tamaci. Dit bracht ‘het bomenproject’ in gevaar, omdat met deze Peulh géén afspraken gemaakt waren, en hun kudden heel hongerig zijn.

Intussen zijn de bestelde 1000 boompjes in en rond Tamaci op omheinde terreinen geplant, zoals bij het ziekenhuis, op het schoolterrein, etc.

Zodra er wèl afspraken gemaakt zijn met de nieuw aangekomen Peulh, kan VivaSahel nog 3000 boompjes bestellen, die in het vrije veld geplant kunnen worden.

Wij zijn vol goede moed!