zaterdag 19 januari 2019

 leerlingen eten hun middagmaal, dat ze dagelijks van VivaSahel krijgen
en de wensen ons allemaal een goed nieuwjaar!

Amsterdam, 17 januari 2019

Van veel kanten hebben wij reacties gekregen op het artikel dat in de Volkskrant van 12 januari 2019 stond. Een heel hoopvol artikel over de vergroening van de Sahel in de regio Dan Saga, in het zuiden van Niger. Chris Reij, die bij ons in het comité van aanbeveling zit, heeft daarbij geadviseerd.  Hij heeft ook met ons een informatief gesprek daarover gevoerd.

Naar aanleiding daarvan is op onze kosten een delegatie uit Tamaci naar Dan Saga gegaan om te onderzoeken of een dergelijk project ook in de regio Tamaci mogelijk is.
Vol enthousiasme kwamen ze terug.

Het is van belang om te weten dat Dan Saga diep in de Sahel ligt, waar al van nature bomen groeien, die echter door de kudden van de rondtrekkende Peulh opgegeten dreigen te worden.
Met hen zijn sluitende afspraken gemaakt om de nieuwe aanwas te beschermen.

Tamaci ligt aan de rand van de Sahara, waar bijna niets meer groeit. Desalniettemin heeft de teruggekeerde delegatie met alle belanghebbenden, dus ook met de Peulh (die ook hier met hun kudden rondtrekken), goede afspraken kunnen maken om jonge aanplant te beschermen.
Toen heeft VivaSahel 1000 jonge boompjes besteld, die van nature vroeger in die regio groeiden, waaronder ook de Gao.

Terwijl de bestelde jonge boompjes aan het groeien waren in de pépinière ivan Filingué zijn t.g.v. de onrust in Mali vele Peulh uit Mali gevlucht, met hun kudden. Dichtbij de grens met Mali ligt Tamaci. Dit bracht ‘het bomenproject’ in gevaar, omdat met deze Peulh géén afspraken gemaakt waren, en hun kudden heel hongerig zijn.

Intussen zijn de bestelde 1000 boompjes in en rond Tamaci op omheinde terreinen geplant, zoals bij het ziekenhuis, op het schoolterrein, etc.

Zodra er wèl afspraken gemaakt zijn met de nieuw aangekomen Peulh, kan VivaSahel nog 3000 boompjes bestellen, die in het vrije veld geplant kunnen worden.

Wij zijn vol goede moed!