woensdag 18 september 2019

bomen geplant!

september 2019
In de omgeving van Tamaci zijn 3000 bomen geplant! Zodra het genoeg geregend had en de grond nat genoeg zijn de inwoners van het dorp aan het werk gegaan. Intussen had Protef al de nodige voorzorgmaatregelen genomen: er is een Toeareg gevonden die bij de bomen wil gaan waken, er is een hutje voor hem gebouwd, er is een ezel + -wagen aangeschaft,  ook watercontainers zodat de Toeareg daarmee de eerste tijd water in het dorp kan halen om zo nodig de jonge aanplant te begieten.
Samen met de bomen van vorig jaar zijn het er nu 5000 - een deel van de 'groene gordel' langs de woestijn.
We zijn blij!