dinsdag 30 juni 2020

nieuwsbrief juni 2020


 

     Stichting VivaSahel

         Passeerdersstraat 20 B                                                                                
         NL-1016 XC Amsterdam
          t: 0032020 4222494
          e: stichting.vivasahel@gmail.com
          w: www.vivasahel.nl
 ING bank: NL66INGB0004138986


Amsterdam, juni 2020

Beste donateurs en belangstellenden,

De Ramadan is voorbij, de Corona is op zijn retour, ook in Niger. Het is tijd, om u een beetje bij te praten.

Van onze Ambassadeur Dogo Mayaki krijgen we maandelijks verslag over de projecten in en rond Tamaci -  en eigenlijk is hij steeds positief! Ook het  bomenproject gaat goed: de boompjes groeien en er wordt goed voor gezorgd.
Over de verdere omstandigheden (politiek, voedselsituatie etc.) is hij minder positief:

De boeren hebben nauwelijks zaad om gierst te zaaien (en ook niet om gierst te eten), het terrorisme in de regio neemt alleen maar toe. Om wanhopig van te worden.
Wij zijn dus nu bij het punt gekomen, dat we ons afvragen, hoe – en of we verder moeten.  De stichting is klein, en het is te moeilijk om aan genoeg geld te komen waarmee we de boeren met zaaigierst kunnen helpen, laat staan noodhulp kunnen geven.

De schoolkinderen krijgen vooralsnog op schooldagen hun schoolmaaltijd, een verlichting, óók voor de ouders. We denken dus dat we in ieder geval daarmee moeten doorgaan, zolang er daarvoor geld binnenkomt. We zijn evenwel bang dat dit project eindig is, want de kosten daarvoor zijn ongeveer €5000 per maand. En dat bedrag is niet meer op te brengen. We zullen het in ieder geval redden tot de zomervakantie.

Intussen hebben we tijdens het hoogtepunt van de corona, wèl geld opgestuurd voor ‘kits’: voor 50 klaslokalen in en om Tamaci een simpele stellage waarop  een vat met water staat en zeep om de leerlingen vóór en na de lessen hun handen moeten wassen. Met of zonder Corona héél goed voor de hygiëne. Ik stuur foto’s mee.

Na rijp beraad hebben we besloten om te doen wat we in vorige jaren óók gedaan hebben: het geld dat in de toekomst aan geld binnenkomt te besteden aan snel groeiende bonen: die kunnen na de regentijd gezaaid worden, en vormen een zeer welkome aanvulling op de maaltijd, of worden gegeten als maaltijd, bij gebrek aan gierst.

We hopen dat u het belang hiervan ook inziet en ons blijft steunen!

Vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
Marlies Swen, voorzitteringeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 34297526      Uw gift is aftrekbaar van de belastingen

juni 2020
vorige maand heeft VivaSahel geld kunnen opsturen voor 50 'kits' (simpele waterconstructie, mèt zeep) voor 50 klaslokalen in en om Tamaci. Zo kunnen de kinderen als ze de klas binnenkomen en weer verlaten hun handen wassen. Vanwege de Corona - en later gewoon voor de hygiëne. We hebben géén geld voor mondkapjes gestuurd, maar 2 patronen, waarmee ze zelf mondkapjes kunnen maken. NB in het Frans!