vrijdag 27 november 2020

het dak van de school in Tamaci

 het dak van de school in Tamaci is totaal verwoest en eraf gewaaid - maar dankzij nog vele donaties en een actie van leerlingen van het Alkwin Kollege in Uithoorn komt het dak er óók weer op!!

binnenkort hoeven de leerlingen niet meer in de openlucht op het zand te zitten!

VivaSahel stopt ermee....

   november 2020

            Beste belangstellenden en donateurs!

 Mooier zou het zijn geweest als wij u deze speciale brief per post hadden kunnen toesturen! Maar dat   zou een dure aangelegenheid zijn, en we hebben iedere cent nodig!

 Twaalf jaar zijn wij, VivaSahel, in Niger, vooral Tamaci, actief geweest. Héél actief.

 Om een aantal succesvolle projecten te noemen: de bouw van het ziekenhuisje in Tamaci en de maternité daarbij; de bouw van de school, de graanbank, de graanmolen, toiletgebouwtjes bij scholen, de microkredieten, de aanleg van de schooltuin, de omheining van de vrouwentuin, de ezelwagens (met ezel), de schoolmaaltijden, enz.

De schoolmaaltijden zijn een groot succes – maar uiteindelijk te duur voor onze kleine stichting: €5000 per maand.  

VivaSahel heeft een centrale rol gespeeld bij het bouwen van een gemotoriseerde put in Tamaci.

 Er zijn ook mislukkingen geweest: door de klimaatverandering is het regenseizoen tegenwoordig onbetrouwbaar en vaak heel heftig. Ten gevolge daarvan zijn de meeste bomen van ons bomenproject weggespoeld en is het dak van de school eraf gewaaid en totaal vernield.

Ooit hadden we het ‘tractorproject’. Via een aanbeveling van de Nigerijnse regering schaften we een tractor aan – die ondeugdelijk bleek. De regering was niet thuis voor onze klachten. Hij was op geen enkele manier aan de praat te krijgen. Omdat de regering hierin bemiddeld had, werd er geen garantie gegeven!

 Na een aantal jaren zijn onze pogingen om noodhulp te geven gestopt. Door het onbetrouwbare en veelal heftige regenseizoen mislukte de oogst steeds vaker. Het werd onbetaalbaar voor ons. Zo zijn ook de microkredieten voor de vrouwen na minstens 10 succesvolle jaren gestopt: zij konden door het mislukken van de oogsten hun verplichtingen niet meer nakomen.

 Helaas heeft de Nigerijnse regering ons nooit geholpen of gesteund.

Wèl heeft de regering ons officiëel erkend, zodat we daar geen belasting hoeven te betalen. Dat zou ook wel heel vreemd geweest zijn.  In het geval van de tractor heeft zij ons zelfs tegengewerkt.

Toen wij eens bij een ernstige hongersnood een beroep op de overheid deden, stelden wij voor om de ene helft van het benodigde bedrag voor noodhulp op te brengen – en zou de regering dan…? Nee, dus, na vele maanden ontvingen wij een bedankje voor onze inzet.

Dit soort ervaringen stimuleren zeker niet, sterker nog, ze frustreren. Bovendien werkt het feit dat zowel Boko Haram, Al Qaida en ISIS ook in onze regio actief zijn, niet bepaald mee om structurele hulp te bieden.

 

Tja, we gaan ermee stoppen! In principe per 1 januari 2021. Met heel veel pijn in het hart.

Ons plan was bij het oprichten van de stichting om structurele hulp te geven – maar steeds meer veranderde dat in hulp bij noodgevallen.

We hebben heel veel geld mogen ontvangen van onze trouwe donateurs, die met ons bleven geloven in verbetering op den duur. Ook vermogensfondsen hebben ons geholpen bij het realiseren van onze projecten.

Het is steeds moeilijker om geld bij elkaar te krijgen. Er zijn zóveel schrijnende toestanden in de wereld, dat er keuzes gemaakt moeten worden bij het verdelen van geld. We hebben daar alle begrip voor.

 Door dit alles hebben we niet meer de inspiratie van weleer. En als gevolg van het feit dat wij allen intussen behoorlijk op leeftijd zijn, hebben we bovendien niet meer de energie om door te gaan.

 Natuurlijk zijn wij heel blij als er nog bijdragen komen voor het vervangen van het dak van de school: kosten zijn ongeveer €12.000. Héél veel geld, maar alle materiaal moet van erg ver komen en veelal over zandpistes worden vervoerd.

We hebben nog minstens €3000 nodig….

Hoe mooi zou het zijn als we met dat nieuwe schooldak onze activiteiten daar zouden kunnen afsluiten!!

 

Van de Chef de Village van Tamaci hebben we gehoord dat ze heel dankbaar zijn voor wat VivaSahel voor elkaar heeft gekregen.

 

Met vriendelijke groet, en heel veel dank voor uw vertrouwen en bijdragen!!!

Namens VivaSahel:

 

Marlies Swen, voorzitter,

Nel Dekker, secretaris

Josée van de Laar, penningmeester

 

NB

Als U nog mensen kent die de stichting willen voortzetten: héél graag horen wij dat, wij zullen dan uiteraard meewerken om alles goed over te dragen.

 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 34297526